Charles Explorer logo
🇬🇧

Logic - Advanced Seminar - summer term

Class at Faculty of Arts |
AFS100220

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Podpůrný seminář k úvodnímu kurzu logiky. Jeho cílem je v první řadě osvojit si a prakticky prohloubit látku probranou v základním kurzu.

To spočívá ve společném řešení rozšířené sady úloh a případné diskuzi či zopakování nejasných a obtížných partií výkladu. Obojí by se mělo odvíjet od individuálních potřeb účastníků.

Podle zájmu je také možné podrobněji se věnovat tématům, na která v základním kurzu nezbyl čas či která byla pouze informativně zmíněna, od filosofických přes matematická po čistě formální. Absolvování rozšířeného cvičení není podmínkou k získání atestace z úvodního kurzu logiky.

Cvičení jsou určena těm posluchačům, kteří chtějí nabýt praktické jistoty, že látku zvládli a/nebo mají hlubší zájem o logiku.