Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Selected Aristotle's Texts

Class at Faculty of Arts |
AFS100221

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Milan Mráz

Četba a interpretace Aristotelových filosofických textů

Doplněk semináře Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy. Poznatky z tohoto semináře se zde budou doplňovat četbou relevantních úseků z Aristotelových spisů, především v českých překladech. Hlavním cílem je prohloubení znalostí Aristotelovy filosofie (zvl. pokud jde o metodu zkoumání a způsob argumentace) a zdokonalování interpretačních schopností posluchačů. Při četbě se využívá komentářové literatury a překladů jednotlivých spisů do dalších evropských jazyků, pozornost se věnuje i původnímu řeckému znění Aristotelových textů.

Literatura:

Texty českých překladů relevantních úseků Aristotelových spisů budou k disposici na ÚFaR FF-UK. Anglické překlady všech Aristotelových spisů jsou k disposici na internetové adrese: http://classics.mit.edu/Browse/browse-Aristotle.html.

Podmínkou k získání zápočtu je úspěšné zvládnutí testu z probrané látky.