Charles Explorer logo
🇬🇧

Political Philosophy I + Ethical Problems (BA, double-subject)

Class at Faculty of Arts |
AFS100424

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V letním semestru se seznámíme se základy (a základními problémy) jednotlivých etických teorií. Začneme - z důvodů historických a jak snad uvidíme i filosofických -Davidem Humem. Navážeme kritikou Humova přístupu v díle Immanuela Kanta, přitom se pokusím ukázat stále relevantní dědictví Kantovy morální teorie v dílech současných filosofů (Rawls, Darwall, Korsgaard aj.). Dalším autorem bude John Stuart Mill, na jehož On Liberty a Utilitarianism si představíme snad nejvlivnější etickou teorii novověku - utilitarismus (několik přednášek věnujeme také kritice utilitarismu, B. Williams, P. Winch aj.). Poslední část semestru bude věnována renesanci etiky ctností v 20. století (G.E.M. Anscombe, R. Hursthouse aj.).  

Atestace: atestace ze skeletového semináře Etika a politická filosofie I. sestává z atestace z jednoho ze seminářů (ke kurzu je možné si vybrat ze seminářů Etické problémy (Čt 10:50-12:25) nebo Aristotelés: Etika Nikomachova (pátek 10:50-12:25)) a z krátké písemné práce (2000-3000 slov) na zvolené téma z oblasti praktické filosofie.  

Základní literatura:

David Hume, A Treatise of Human Understanding, třetí kniha Of Morals

David Hume, esej The Sceptic

Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů (český překlad)

Immanuel Kant, O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi

John Stuart Mill, Utilitarianism

Aristotelés, Etika Nikomachova, kniha I., II. a X.

G. E. M. Anscombe, článek Modern Moral Philosophy

(literatura bude dostupná v semestrálním aparátu, na vyžádání mohu poslat i scan v PDF)  

Sekundární literatura:

Cohon, Rachel (ed.), 2001b, Hume: Moral and Political Philosophy, Aldershot, England and Burlington, Vermont: Dartmouth/Ashgate.

Hursthouse, Rosalind, 1999, On Virtue Ethics, Oxford: Oxford University Press.

Korsgaard, Christine, 1996, Creating the Kingdom of ends. New York: Cambridge U. P.

O'Neill, Onora, 1989, Constructions of Reason. New York: Cambridge U. Press.

Sen, A., and Williams, B., eds. 1982. Utilitarianism and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press.

Smart, J.J.C. and Williams, B., 1973, Utilitarianism: For and Against, Cambridge: Cambridge University Press.

Williams, Bernard, 1985, Ethics and the Limits of Philosophy, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.