Charles Explorer logo
🇬🇧

Is It Possible to Be a Persian? II

Class at Faculty of Arts |
AFS100435

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jak je možné býti Peršanem? II

Tento kurz navazuje na loňský seminář věnovaný Montesquieuovým Perským listům. Jestliže klíčovým tématem prvního semináře byla diference mezi francouzskou a perskou kulturou, z jejíž perspektivy Montesquieu pohlíží na dobovou francouzskou společnost, pak by se nyní měla do centra pozornosti dostat diference sexuální, jež v Perských listech hraje neméně důležitou roli. Tato diference jde napříč francouzskou i perskou společností, přičemž se nabízí jako stejně účinný nástroj společenské kritiky, jako je vzájemná konfrontace dvou geograficky i historicky vzdálených kultur. K diferenci horizontální se tak připojuje diference vertikální, a právě křížení těchto dvou diferencí charakterizuje literární prostor

Perských listů, který bychom měli mapovat nejen s využitím Montesquieuova spisu O duchu zákonů, ale i s pomocí autorů, jako je Julia Kristeva či Jean-Luc Nancy.

Absolvování předchozího kurzu není podmínkou pro účast na tomto semináři.