Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethics and Political Philosophy I + Reading of Texts of the History of Political Philosophy (BA, double-subject)

Class at Faculty of Arts |
AFS100546

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

A. Úvodní problémy etika a její odůvodnění

I. Problémy s etikou jak a proč víme (či si myslíme, že víme), co je dobré a co je zlé

Ayer, A.J.: A Critique of Ethics in Language, Truth and Logic, s. 102-113; přetištěno v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 18-24.

II. Imorální stanovisko kdo je imoralista

Bernard Williams: The Archimedean Point v Ethics and The Limits of Philosophy s. 22-29.

III. Proč tedy jednat morálně Můžeme mít nějaký důvod

Philippa Foot: Morality as a System of Hypothetical Imperatives v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 153-159.

Russ Shafer-Landau: Moral Rationalism v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 174-182.

B. Úvod do metaetiky (odůvodnění etických soudů)

IV. Hodnoty a emoce (úvod do metaetiky 1)

Simon Blackburn: Truth, Beauty, and Goodness na http://www.phil.cam.ac.uk/~swb24/PAPERS/Truthbeauty.pdf

V. Různé podoby konstruktivismu (úvod do metaetiky 2)

Norman Daniels: Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics, The Journal of Philosophy 76 (1979), 256-82.

John Rawls: Some Remarks about Moral theory v Theory of Justice (1999), s. 40-46.

VI. Realismus (úvod do metaetiky 3 poslední část)

Richard N. Boyd: How To Be a Moral Realist v Shafer-Landau a Cuneo (ed.) Foundations of Ethics, s. 163-187.

Russ Shaffer-Landau: Ethics as Philosophy: A Defense of Ethical Nonnaturalism v Shafer-Landau a Cuneo (ed.) Foundations of Ethics, s. 210-222.

C. Různé podoby etiky

VII. Eudaimonismus

Richard Kraut: Flourishing v Cairns, Herrmann a Penner (ed.) Pursuing the good Ethics and Metaphysics in Platos Republic, Edinburgh, s. 154-167.

VIII. Deontologie

Christine Korsgaard: Kants Formula of Universal Law v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 540-552.

Alan Gewirth: The Golden Rule Rationalized v Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 569-581.

IX. Utilitarismus

John Rawls: Classical Utilitarianism v A Theory of Justice (1999), Harvard, s. 19-24.

Bernard Williams: A Critique of Utilitarianism v Smart a Williams, Utilitarianism: For and Against, Cambridge, s. 82-117. (repr. v Cahn-Markie (ed.) Ethics)

Derek Parfit: Five Mistakes in Moral Mathematics v Reasons and Persons, Oxford, 67-86.

X. Dohoda

David Gauthier: Why Contractarianism v Cahn-Markie (ed.) Ethics, s. 516-526.

XI. Etika ctností

G.E.M. Anscombe: Modern Moral Philosophy v Cahn-Markie (ed.) Ethics, s. 481-493.

Julia Annas: Being Virtuous and Doing the Right Thingv Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, s. 735-745.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz)

Čtvrtek, 9:10-10:40, č.d. 217

Během přednášek se pokusím představit základní pozice současných etických teorií. Přístup kurzu bude systematický, nikoli historický. Začneme otázkou, zda lze etické soudy odůvodnit, případně jaký je vlastně zdroj a postavení hodnot v našem světě. Každý přístup bude vyložen na několika konkrétních textech (viz rozpis kurzu níže), které budou dostupné (semestrální aparát, MOODLE). Po tomto stručném úvodu do metaetiky následuje seznámení se s konkrétními etickými teoriemi (eudaimonismus, deontologie, utilitarismus, etika ctností), s jejich přednostmi a problémy.