Charles Explorer logo
🇬🇧

Commentary of Jan Versor on De Ente et Essentia - Latin Philosophic Reading

Class at Faculty of Arts |
AFS100551

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Komentář Jana Versora k De ente et essentia latinská filosofická četba

Cílem semináře je seznámit se s pozdně středověkou interpretací Tomášova raného opuscula De ente et essentia, které můžeme chápat jako stručný náčrt jeho metafyzického systému. Versorův přístup představuje tav. "předkajetánovský tomismus", podstatně odlišný od pozdější kanonické verze tomistické nauky, opírající se o interpretace a komentáře

Tomáše de Vio kardinála Kajetána.