Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Texts of the History of Political Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100553

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Platón, Gorgiás o Segvic, H. (2000): No One Errs Willingly: The meaning of Socratic Intellectualism, OSAP 19, 1-45 (dvě prezentace). o Nehamas, A. (1999 [1987]): Socratic Intellectualism v ibid, Virtues of Authenticity, Princeton, s. 27-58.

Aristotelés, Etika Nikomachova, výběr z knih I, II, III, VI, X o Broadie S. (1991): Method and Starting Points, What Is Happiness, Happiness Defined v ibid, Ethics with Aristotle, Oxford, s. 17-40. o Burnyeat, M.F. (1980): Aristotle on Learning to Be Good v Rorty, A. O. (ed) Essays on Aristotles Ethics, Berkeley, s. 69-92. o Williams, B. (1980): Justice as a Virtue v Rorty, A. O. (ed) Essays on Aristotles Ethics, Berkeley, s. 189-199.

David Hume, A Treatise of Human Nature III.1 Of virtue and vice in general a III.3.1 Of the origin of the natural virtues and vices o Irwin T. (2008): Hume: Passion and Reason, Errors of Objectivism, The Moral Sense v ibid, The Development of Ethics, vol. 2, s. 579-640 (prezentace k jednotlivým pasážím z Treatise). o Hardin R. (2007): 2. Moral Psychology a 3. Strategic Analysis v ibid, David Hume: Moral and Political Theorist, Oxford, s. 27-80.

Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů o Christine Korsgaard: Kants analysis of obligation: The Argument of Groundwork I v Creating the Kingdom of Ends, s. 43-76. o John Rawls (2000): The Categorical Imperative: The First Formulation v ibid, Lectures on the History of Moral Philosophy, Harvard, s. 162-180.

John Stuart Mill, Utilitarianism, kap. General Remarks, What Utilitarianism Is a On the Connection Between Justice And Utility o John Rawls: Classical Utilitarianism v A Theory of Justice (1999), Harvard, s. 19-24. o Bernard Williams: A Critique of Utilitarianism v Smart a Williams, Utilitarianism: For and Against, Cambridge, s. 82-117. (repr. v Cahn-Markie (ed.) Ethics) o Skorupski, J. (2006): ?The Good for Human Beings? v ibid, Why Read Mill Today, Routledge, s. 15-38.

G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy (příp. G. H. Mead, Fragments on Ethics v Mind, Self and Society (1934))

Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other, The Structure of Contractualism

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude místem k diskusi nad texty, které představují (či uvádějí) základní etické teorie. Z pramenů vždy vybereme pasáže, na které se při diskusi zaměříme.

Atestace je podmíněna aktivní účastí na semináři a prezentací alespoň jednoho sekundárního textu. Bude záležet na zájmu účastníků kurzu, kolik času věnujeme jednotlivým textům.