Charles Explorer logo
🇬🇧

Kant's Theory of Genius

Class at Faculty of Arts |
AFS100561

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kantova koncepce genia

Předmětem četby a analýz budou §§ 43-54 Kritiky soudnosti, věnované problematice umění a jeho tvůrce.

Literatura: 1. I. Kant, Kritik der Urteilskraft, hrsg. v. H. F. Klemme, Hamburg: Meiner 2001 (Zde i další litaratura.) 2. I. Kant, Kritika soudnosti, přel. J. Špalek a W. Hanzel. 3. Materialien zu Kants "Kritik der Urteilskraft", hrsg. v. J. Kulenkampf, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974.