Charles Explorer logo
🇬🇧

Can Phenomenology Be "Asubjective"?

Class at Faculty of Arts |
AFS100565

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pavel Kouba: Může být fenomenologie "asubjektivní"?

(Can Phenomenology Be "Asubjective"?)

Výběrový kurs LS 2009/2010

Cílem semináře je prozkoumat nosnost Patočkovy kritiky Husserlovy fenomenologie jako karteziánského subjektivismu a možnost koncipovat fenomenologii "asubjektivní", k níž Patočka ve svých pozdních textech ze 70. let načrtává několik náběhů a v níž vidí možnost obnovy původní intence fenomenologie.

Kurs není určen začátečníkům, nýbrž pouze studentům, kteří jsou dostatečně obeznámeni s Husserlovou fenomenologií a do určité míry též s myšlením M. Heideggera a J. Patočky.

Pramennými texty budou zejména Subjektivismus Husserlovy fenomenologie a možnost "asubjektivní" fenomenologie

(1970), Subjektivismus husserlovské fenomenologie a požadavek fenomenologie asubjektivní (1971), dále části

Karteziánství a fenomenologie (1976),

EPOCHÉ a redukce (1975) a Co je fenomenologie? (1979) a některé česky dosud nepublikované kratší texty z pozůstalosti k problematice zjevování.