Charles Explorer logo
🇬🇧

Early Modern Philosophy I: Dynamical Theory of Subjectivity / Metaphysics in the Empiricists

Class at Faculty of Arts |
AFS100574

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Empiristické metafyziky

Jan Palkoska, Ph.D.

LS 2010/11

Vztah empiristicky orientovaných filosofů vůči metafyzice (chápané jako tázání po ens inquantum ens a jako zkoumání fundamentálních struktur reality) se obvykle chápe - zejména díky moderním, pozitivisticky laděným přístupům - spíše jako nedůvěřivý až odmítavý. Pro klasické představitele tzv. britského empirismu (Locka, Berkeleyho a Huma) ovšem taková charakteristika platí pouze v omezené míře. I u nich je sice kritické a diagnostické zacházení s některými aspiracemi tradičních metafyzických postupů neoddiskutovatelným faktem, ve větší míře než jejich moderní pokračovatelé se nicméně tito filosofové věnují i pozitivnímu rozvíjení některých specifičtějších metafyzických témat (Berkeley dokonce celou svou pozici staví na výsostně metafyzické tezi o povaze bytí) a navíc jsou do jisté míry citliví i k otázce implicitních metafyzických závazků zahrnutých v jejich kritických postojích.

Kurs bude věnován právě sledování toho, jak Locke, Berkeley a Hume pozitivně traktují rozmanitá metafyzická témata, přičemž se budeme soustředit především na systematicky zajímavé a živé aspekty jejich příspěvků. Příležitostně se dotkneme i otázky implicitních závazků kritických aspektů jejich přístupu k metafyzice.

Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek organicky doplňovaných seminární četbou primárních textů. Požadavky k zápočtu budou specifikovány při zahájení kursu.

Předběžný orientační tematický plán:

- Locke o substanci jako posledním substrátu

- Locke o esencích

- Locke o substanciálním dualismu

- Berkeleyho "imaterialismus"

- Berkeley o duchu

- Berkeley o smyslových věcech

- Humova filosofie mysli

- Hume o existenci těles

- Hume o příčinnosti

- Locke o diachronní identitě a identitě osoby

- Hume o diachronní identitě

- Locke a Hume o absolutní nutnosti