Charles Explorer logo
🇬🇧

Scotus's Proof of the Existence of God (Latin Reading)

Class at Faculty of Arts |
AFS100586

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Scotův důkaz Boží existence (magisterský kurs – latinská četba – výběrový kurs):

Obsahem kursu bude seminární četba a výklad Scotova traktátu De primo principio, který představuje jakousi synopsi Scotovy „přirozené teologie“, chápané ovšem jako organická součást ontologicky koncipované metafyziky.

Základní literatura

– Wolter, Allan B.: „Commentary on the De primo principio of Duns Scotus”, in: John Duns Scotus, A treatise on

God as First Principle, ed. Allan B. Wolter, 2nd edition, revised, with a commentary, Chicago: Franciscan Herald

Press 1983

– Prentice, Robert P.: The Basic Quidditative Metaphysics of Duns Scotus as Seen in His De Primo Principio,

Roma: Antonianum 1970

– Ross, James F. – Bates, Todd: „Duns Scotus on Natural Theology“, in: The Cambridge Companion to Duns

Scotus, str. 193–237

– Cross, Richard: Duns Scotus on God, Oxford: Ashgate 2005

– Stanislav Sousedík: Jan Duns Scotus, doctor subtilis, a jeho čeští žáci, Praha: Vyšehrad 1989

Zápočet bude udělen za aktivní účast včetně 1× překladu a 1× shrnutí z předchozího sezení.

Atestace:

Není-li uvedeno jinak, zápočet lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři nebo písemné práce v rozsahu cca 7 stran, zkoušku na základě písemné práce v rozsahu cca 14 stran.