Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethics + Selected readings from contemporary ethics and political philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100590

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr 7.10.  - úvodní seminář - výběr textů a prezentací 14.10. - Hodnoty a skutečnost, G.E.Moore, "The Subject-Matter of Ethics" in: Principia Ethica I.5-10 21.10. - Hodnoty a skutečnost, J.L.Mackie, "The subjectivity of values" in: Ethics: Inventing Right and Wrong 28.10. - státní svátek, seminář odpadá 4.11. - Odpovědnost, P. F. Strawson, "Freedom and Resentment", in: Freedom and Resentment and Other Essays 11.11. - konference České platónské společnosti, seminář odpadá, všichni jsou zváni na konferenci 18.11. - Odpovědnost, B. Williams, "How free does the will need to be?" in: Making sense of Humanity 25.11. - Všeobecnost, J.L. Mackie, "Universalization", in: Ethics: Inventing Right and Wrong 2.12. - Všeobecnost, D. Wiggins, "Universalizability, Impartiality, Truth", in: Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value 9.12. - Všeobecnost, P. Winch, "The Universalisability of Moral Judgements," in: Ethics and Action 16.12. - Relativismus, G. Harman, "Moral Relativism Defended," in: Explaining Value 6.1. - Relativismus, B. Williams, "Relativism and Reflection", in: Ethics and the Limits of Philosophy  

Letní semestr

Týždeň 1: Objasnenie technických a logistických požiadaviek (moodle, dropbox, mailing list a pod.).Predstavenie problematiky, základných stanovísk a formy argumentácie.Odporúčaná literatúra: "Anarchy, State and Utopia", strany ix-xiv.Týždeň 2:Anarchia a prirodzený stav, ich dôležitosť pre politickú filozofiu a úloha v argumentáciiPovinná literatúra: "Anarchy, State and Utopia", Prvá Kapitola (strany 3-9)Literatúra na referát: Robert Paul Wolff: "Conflict Between Autority and Autonomy" (z knihy "In Defense of Anarchism").Týždeň 3: Vývoj z prirodzeného stavu k dominantnej ochrannej agentúrePovinná literatúra: "Anarchy, State and Utopia" Druhá Kapitola (strany 10-25)Literatúra na referát: Lockova teória prirodzeného stavu - "Druhé pojednání o vláde", kapitoly 2 a 3.Týždeň 4: Morálne obmedzenia činnosti štátu Povinná literatúra: časti tretej kapitoly, sekcie "The Minimal State and The  Ultraminimal State", "Moral Constraints and Moral Goals", "Why Side Constraints", "Libertarian Constraints", "What Are Constraints Based Upon" a "The Individualist Anarchist" (strany 26-35, 48-53).Literatúra na referát: Nozickove myšlienkové experimenty: 3. Kapitola sekcie "Constraints and Animals", "The Experience Machine" a "Underdetermination of Moral Theory" (strany 35-47).Týždeň 5: Záver argumentu ospravedlňujúceho existenciu štátuPovinná literatúra: časti piatej kapitoly, sekcie "Prohibiting the Private Enforcement of Justice", "The De Facto Monopoly", "Protecting Others", "The State", "The Invisible-Hand Explanation of the State" (strany 88-90,108-119).Literatúra na referát: Nozickova teória kompenzácie: časti štvrtej kapitoly, sekcie "Independents and the Dominant Protective Agency", "Prohibition and Compensation", "Why Ever Prohibit?", Why Not Always Prohibit?", "Risk" a "The Principle of Compensation"Týždeň 6: Spravodlivá distribúcia statkov a nárok na nePovinná literatúra: začiatok siedmej kapitoly, sekcie "The Entitlement Theory", "Historical Principles and End-Result Principles", "Patterning" a "How Liberty Upsets Patterns" (strany 149-164)Literatúra na referát: Socialistická kritika Nozickovho princípu distribúcie. G.A. Cohen: "Robert Nozick and Wilt Chamberlain: How Patterns Preserve Liberty."Týždeň 7: Kritika distribučných schémPovinná literatúra: záver prvej časti siedmej kapitoly, sekcie "Redistribution and Property Rights", "Locke’s Theory of Acquisition" a "The Proviso" (strany 167-182).Literatúra na referát: Lockova teória nadobúdania majetku - "Druhé pojednání o vláde" §26-51.Týždeň 8: Rawlsova Teória spravodlivostiPovinná literatúra: "Theory of Justice" kapitola II, sekcie 10 a 11 (strany 54-65 pôvodného vydania)Literatúra na referát: "Theory of Justice" kapitola I, sekcie 1 až 4 (strany 3-22 pôvodného vydania).Týždeň 9: Kritika Rawlsa Povinná literatúra:  John Harsanyi: "Can Maximin Principle Serve as a Basis for Morality?" sekcie 1-7 (strany 594-600) Literatúra na referát: siedma kapitola, sekcie "Rawls‘ Theory", "Social Cooperation", "Terms of Cooperation and Difference Principle" "The Original Position and End-Result Principles" (strany 183-204Týždeň 10: Rovnosť v politickej filozofiiPovinná literatúra: Bernard Williams: "Idea rovnosti"Literatúra na referát: ôsma kapitola, sekcie "Equality" a "Equality of Opportunity" (strany 232-238).Týždeň 11: Kapitalizmus a vykorisťovanie robotníkov Povinná literatúra: ôsma kapitola, sekcie "Meaningful Work", "Worker’s Control", "Having a Say over What Affects You" (strany 246-253 a 268-271) Literatúra na referát: G.A. Cohen: "The Structure of Proletarian Unfreedom"  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Etika

Cílem kurzu je kritická reformulace rozdílu mezi etikou jako teoretickou disciplínou a praktickým morálním uvažováním, které se projevuje v našem jednání. S ohledem na tento hlavní cíl budou probírány některé ze základních textů antické i moderní etiky a spolu s nimi otázky, týkající se mimo jiné napětí mezi etickým optimismem a pesimismem, problému utrpení, nebo emocionálního základu našich morálních postojů.