Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophical Propedeutics

Class at Faculty of Arts |
AFS100598

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program prosemináře: 1. týden (6. 10.)             organizační pokyny; informace o vztahu a kompatibilitě Filosofického prosemináře a Prosemináře akademické práce; představení tutorů 2. týden (13. 10.)           vyhledávání sekundární literatury; exkurze do knihoven 3. týden (20. 10.)           prezentace základního kurzu 1: Praktická filosofie 4. týden (27.10)             prezentace základního kurzu 2: Antická filosofie, exkurze do knihovy ÚFaR 5. týden (3. 11.)             zásady citování 6. týden (10. 11)            prezentace základního kurzu 3: Současná teoretická filosofie 7. týden (24. 11.)           prezentace základního kurzu 4: Středověká filosofie 8. týden (1. 12.)             prezentace základního kurzu 5: Novověká filosofie 9. týden (8. 12.)             prezentace základního kurzu 6: Hraniční témata filosofie 10. týden (15. 12.)         praxe argumentování 11. týden (22. 12.)         technika psaní větších prací 12. týden (6. 1.)             filozofické abstrakty, etika akademické práce a další témata na pomezí Filosofického semináře a Prosemináře akademické práce;

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Hlavním cílem kursu je seznámit studenty prvního ročníku bakalářského studia filosofie s těžištěm bakalářského studijního plánu, tj. s tzv. základními kursy a zejména s povahou a obsahem příslušných tzv. "komisionálních" ústních zkoušek (v případě historických kurzů), resp. písemných prací (v případě kurzů systematických). Kromě toho se studenti seznámí s podobou studijního plánu a strategiemi jeho úspěšného plnění a budou jim zprostředkovány některé základní akademické znalosti a dovednosti (umění argumentace, práce s odbornými texty, citování, psaní abstraktů a seminárních prací).

Kurs je určen primárně pro studenty prvního ročníku. Předběžný plán je následující (změny jsou vyhrazeny a účastníci kursu na ně budou včas upozorněni):

Program prosemináře: 1. týden (6. 10.) organizační pokyny; informace o vztahu a kompatibilitě Filosofického prosemináře a Prosemináře akademické práce; představení tutorů 2. týden (13. 10.) vyhledávání sekundární literatury; exkurze do knihoven 3. týden (20. 10.) prezentace základního kurzu 1: Praktická filosofie 4. týden (27.10) zásady citování 5. týden (3. 11.) prezentace základního kurzu 2: Antická filosofie 6. týden (10. 11) prezentace základního kurzu 3: Současná teoretická filosofie 7. týden (24. 11.) prezentace základního kurzu 4: Středověká filosofie 8. týden (1. 12.) technika psaní větších prací 9. týden (8. 12.) prezentace základního kurzu 5: Novověká filosofie 10. týden (15. 12.) prezentace základního kurzu 6: Hraniční témata filosofie 11. týden (22. 12.) praxe argumentování 12. týden (6. 1.) filozofické abstrakty, etika akademické práce a další témata na pomezí Filosofického semináře a Prosemináře akademické práce;