Charles Explorer logo
🇬🇧

Logic (BA, single-subject)

Class at Faculty of Arts |
AFS100599

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V zimním semestru bude probrána sémantika klasické výrokové logiky s důrazem na základní sémantické pojmy jako je úplnost množiny spojek, logická pravda, logické vyplývání, logická ekvivalence, dualita. Následovat bude axiomatizace výrokové logiky. V závěru semestru se budeme věnovat sylogistice a základům teorie množin. Stručně zmíněny budou také některé neklasické logiky.

Hlavním tématem letního semestru bude klasická predikátová logika s důrazem na přesnou formulaci Tarského definice pravdy a na ní vystavěné sémantické pojmy. Zformulujeme metodu sémantických stromů pro výrokovou i predikátovou logiku a dokážeme její úplnost. Všechna témata budou probrána s ohledem na jejich filosofické aspekty.

Annotation

An introductory course of logic for students of philosophy.