Charles Explorer logo
🇬🇧

Duns Scotus

Class at Faculty of Arts |
AFS100602

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

SCOTOVA ANALÝZA POTENCÍ

Lukáš Novák

Anotace:

Náplní kursu bude četba Scotova komentáře ve formě kvestií k 9. knize Aristotelovy Metafyziky. Jedná se o velmi pozdní, zralé dílo, kde Scotus souvislým a promyšleným způsobem vykádá problematiku ontologického statusu potenciality, která je pro jeho metafyziku centrální. Kurs je možné si zapsat i jako latinskou četbu.

Literatura:

Stanislav Sousedík, Jan Duns Scotus, doktor subtilis, a jeho čeští žáci, Praha: Vyšehrad: 1989

Lukáš Novák, Scire Deum esse, Praha: Krystal, 2011, kap. 6

David Peroutka, Aristotelská nauka o potencích, Praha: Filosofia, 2010

Ludger Honnefelder, Rega Wood, Mechthild Dreyer (eds.): John Duns Scotus: Metaphy¬sics and Ethics, Leiden –

New York – Köln: Brill 1996, sekce “Modality”, str. 127–205.

Peter King, „Duns Scotus on Possibilities, Powers, and The Possible“, in: Thomas Buchheim, Corneille Henri

Kneepkens & Kuno Lorenz (eds.): Potentialität und Possibilität, Stutgart: Fromann-Holzboog 2001, str. 175–199, preprint online, URL = http://individual.utoronto.ca/pking/articles/Scotus_on_Modality.pdf

Normore, Calvin G.: „Duns Scotus’s Modal Theory“, in: The Cambridge Companion to Duns Scotus, Cambridge:

Cambridge University Press 2003, str. 129–160.

Vstupní požadavky:

• Základní pasivní znalost latiny (schopnost se slovníkem číst snazší latinský text)

• Základní orientace ve scholastickém pojmosloví.

Požadavky na zápočet:

• pravidelná aktivní účast

• 1x příprava překladu na hodinu + 1x shrnutí z předchozí hodiny (v případě vyššího počtu účastníků vypracují ti, na které se nedostane, překlad zadaného úryvku textu).