Charles Explorer logo
🇬🇧

Duns Scotus

Class at Faculty of Arts |
AFS100603

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

SCOTOVA ANALÝZA KONTINGENCE A SVOBODY

Lukáš Novák

Anotace:

Náplní kursu bude četba Scotovy Lectury 1, dist. 39, kde Scotus u příležitosti výkladu problému Božího předvědění nahodilých budoucích událostí provádí analýzu pojmu kontingence a svobody a přitom jako první v dějinách filosofie formuluje tzv. synchronní interpretaci modalit, která je dnes v rámci analytické filosofie přijímána jako samozřejmá a stojí v základu tzv. „teorie možných světů“. Kurs je možné si zapsat i jako latinskou četbu.

Literatura:

Lukáš Novák, Scire Deum esse, Praha: Krystal, 2011, kap. 6

Ludger Honnefelder, Rega Wood, Mechthild Dreyer (eds.): John Duns Scotus: Metaphy¬sics and Ethics, Leiden –

New York – Köln: Brill 1996, sekce “Modality”, str. 127–205.

J. Polívka, “Sensus compositionis a sensus divisionisv kontextu problému modalit v Ordinatio I, 39 Jana Dunse

Scota”, Studia Neoaristotelica 1 (2004) / 1, 79-83.

Simo Knuuttila, Modalities in medieval philosophy, Routledge, 1993.

P. Dvořák, D. Peroutka, O. Tomala, Modality v analytické metafyzice, Praha: Filosofia, 2010.

Vstupní požadavky:

• Základní pasivní znalost latiny (schopnost se slovníkem číst snazší latinský text)

• Základní orientace ve scholastickém pojmosloví.

Požadavky na zápočet:

• pravidelná aktivní účast

• 1x příprava překladu na hodinu + 1x shrnutí z předchozí hodiny (v případě vyššího počtu účastníků vypracují ti, na které se nedostane, překlad zadaného úryvku textu).