Charles Explorer logo
🇬🇧

Hobbes and Locke on Political Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100604

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Hobbes a Locke o politické filosofii Plán semestru:

1. Úvod

2. Hobbes o člověku

3. Hobbes o přirozeném stavu

4. Hobbes o zrození státu

5. Hobbes o osobě suveréna

6. Hobbes o svobodě a o právech poddaných

7. Hobbes o náboženství a o církevní moci v rámci státu

8. Locke o člověku a o přirozeném stavu

9. Locke o pojetí osoby a o osobním vlastnictví

10. Locke o zrození státu

11. Locke o rozdělení státní moci

12. Locke o toleranci Primární texty: Thomas Hobbes, Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického (přeložil Karel Berka, s J. Chotašem, Z. Masopustem a M. Barabasovou), Oikoymenh, 2009 John Locke, Druhé pojednání o vládě (přeložil Josef Král), Svoboda, Praha, 1992 John Locke, Dopis o toleranci (přeložil Petr Horák), Atlantis, 2000 Některé sekundární texty: Hobbes: A. P. Martinich, A Hobbes Dictionary, Blackwell, 1995: např. ‘Commonwealth’, ‘Covenant’, ‘Leviathan’, ‘Sovereign’ atd Philip Pettit, Made with Words: Hobbes on Language, Mind, and Politics, Princeton, 2008 Quentin Skinner, Hobbes and Republican Liberty, Cambridge University Press, 2008 Locke: John Dunn, The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of the Two Treatises of Government, Cambridge, 1969 Richard Ashcraft, ‘Locke‘s Political Philosophy’, in Vere Chappell (ed), The Cambridge Companion to Locke, CUP, 1994: ss. 226-251 Savonius-Wroth et al (eds), The Continuum Companion to Locke, Continuum, 2010: např. kapitoly ‘Natural law’, ‘Property’, ‘Resistance and revolution’, ‘State of nature’, ‘Toleration’, ‘Two Treatises of Government’ atd Požadavky: Solidní docházka na přednášky a semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné); referát v rámci semináře, který pak student zpracuje jako kratší seminární práce (4+ normostrany).