Charles Explorer logo
🇬🇧

Subject after Kant

Class at Faculty of Arts |
AFS100607

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Jednotlivé přednášky a semináře budou věnovány následujícím autorům a tématům:

1) Úvod: Význam a proměny pojmu subjektu v moderně a po ní; četba Descartes - Meditace

2) Kant; četba - Kritika čistého rozumu, transcendentální apercepce

3) Hegel; četba - Předmluva k Fenomenologii ducha

4) absolutní idealismus; četba bude upřesněna

5) Friedrich Schlegel; četba - fragmenty z Athenea

6) Feuerbach; četba - Zásady filosofie budoucnosti

7) Marx I; četba - Teze o Feuerbachovi

8) Marx II; četba - Odcizená práce

9) Kierkegaard; četba - Nemoc k smrti

10) Nietzsche I; četba - Antikrist

11) Nietzsche II; četba - Mimo dobro a zlo

12) Diskuse rozebíraných koncepcí; četba bude upřesněna

13) Závěr

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehledový kurs věnovaný pojmu subjektu, jak se objevuje u myslitelů po Kantovi. Cílem kursu není systematické uchopení pojmu subjektu, nýbrž sledování toho, v jakých kontextech a pojmových schématech, s jakými záměry a z jakých důvodů myslitelé 19. století přistupovali k tomu, co lze intuitivně chápat jako subjekt.

Přednášky budou doplněny četbou relevantních textů jednotlivých autorů, přičemž využijeme v největší možné míře texty předepsané ke zkoušce z filosofie 19. a 20. století.