Charles Explorer logo
🇬🇧

Pragmatism

Class at Faculty of Arts |
AFS100608

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je věnován pragmatismu coby filosofickému směru jak (1) v užším, historickém smyslu klasického pragmatismu spjatého se jmény C. S. Peirce, Williama Jamese a Johna Deweyho, tak (2) v širším, systematickém smyslu filosofie hájící primát praktického před teoretickým a vymezující zkušenost i pravdu nikoli jako (individuální) stavy mysli, nýbrž jako (sociálně moderovaný) proces historicky situovaného a zainteresovaného porozumění. V kurzu samotném půjde o to sledovat pragmatická témata jak u těch, kteří na americký pragmatismus explicitně navazují, jako W. Sellars, R. Rorty a R. Brandom, tak u těch, u nichž se objevují "pragmatické" motivy ve výše uvedeném širším smyslu, nezávisle na tom, zda v analytické či kontinentální tradici, jmenovitě např. u L. Wittgensteina, M. Heideggera a M. Merleau-Pontyho. Důraz na jednání by mě sloužit jako prostředek k přehodnocení tradičních filosofických témat a otázek, který se v důsledku ukáže i jako spojující prvek odlišných filosofických tradic, a to v široké škále oblastí jako jsou filosofie jazyka, filosofie mysli, logika či estetika.

Literatura

Bernstein, R., The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press 2010.

Brandom, R., "Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism". European Journal of Philosophy 7 (1999): 164-89.

Brandom, R., Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

Brandom, R., Perspectives on Pragmatism. Classical, Recent, and Contemporary. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

Dewey, J., Experience and Nature. London: George Allen & Unwin, 1925.

Dewey, J., Art as Experience. New York: Perigee Books, 1934.

Dreyfus, H., Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger´s Being and Time, Division I, Cambridge, MA: The MIT Press, 2001.

Heidegger, M., Bytí a čas, Praha: Oikoymenh, 2008

James, W., The Principles of Psychology. New York: Holt, 1890.

James, W., Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking. New York: Longmans, Green and Company 1907.

James, W., The Meaning of Truth. A Sequel to ‚Pragmatism‘. New York: Longmans, Green and Company, New York 1909

Menand, L., Metaphysical Club: A Story of Ideas in America. New York: Farrar, Straus and Giroux 2001.

Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.

Meyer, L., Emotion and Meaning in Music. Chicago: The University of Chicago Press, 1956.

Noë, A., Action in Perception, Cambridge, MA: MIT Press 2004.

Peirce, C. S., Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-1935.

Rorty, R., Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press: Minneapolis 1982.

Wittgenstein, L., Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell, 1954.

Varela, F. J., Thompson, E., and Rosch, E, The Embodied Mind: Cognitive Science and

Human Experience, Cambridge, MA: The MIT Press, 1991.