Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100609

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem kursu není jen historický popis jednotlivých nauk řazených pod volnou rubriku „antická filosofie“; půjde především o intepretaci základních témat i způsobů argumentace, díky nimž si stará filosofie udržuje svou aktuálnost. Zjistíme, jak se postupně ustavily obory odpovídající rozlišení filosofie na fyziku, metafyziku a etiku, a proč je úvod do antické filosofie z nejen historických důvodů úvodem do filosofie jako takové.

V zimním semestru se od výkladu presokratiků obrátíme k Platónovým dialogům, v semestru letním začneme Aristotelem, a to včetně způsobu, jímž kriticky navazuje na dílo svého učitele. Následně se budeme věnovat stoické škole, epikurejcům (se zpětným ohlédnutím k Démokritovi) a dvěma hlavním formám antické skepse (tedy skepsi pyrrhónské i akademické).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je současně filosofický i historický výklad významných myslitelů a škol od presokratiků po helénistické období spolu s první částí období řecko-římského.