Charles Explorer logo
🇬🇧

Motion, Time, and Place in Aristotle

Class at Faculty of Arts |
AFS100610

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem semináře je rekonstrukce Aristotelovy argumentace na trojí vzájemně spjaté téma: pohyb, místo a čas. Vodítkem bude sám text III. a IV. knihy Fyziky, jakkoli se jistě dostane i na základní intepretace Aristotelova textu, za něž vděčíme antickým a moderním myslitelům, a také na konfrontaci Aristotelovy koncepce s některými ze starších i novějších názorů na daná témata. Četba je součástí skeletu "Antická filosofie" a jako taková nepředpokládá hlubší předběžné znalosti.

Lze ji však zapisovat i jako výběrový kurs.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminární četba Aristotelovy Fyziky III 1-3 (definice a výklad pohybu), IV 1-5 (definice a výklad místa) a IV 10-14 (definice a výklad času).

Upozornění: tento kurs - Antická filosofie I, seminář A - lze zapisovat i jako výběrový kurs.