Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ethics

Class at Faculty of Arts |
AFS100613

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus semináře k Úvodu do etiky, LS 2017

Týden 1. – 22.2. – Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část II., ods. 34-59

Týden 2. – 1.3. – Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část II., ods. 60-90 (konec II. části)

Týden 3. – 8.3. – Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část III., ods. 1-16

Týden 4. – 15.3. – Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část III., ods. 17-35 (konec)

Týden 5. – 22.3. – J. S. Mill, Utilitarismus, kap. 1-2

Týden 6. – 29.3. – J. S. Mill, Utilitarismus, kap. 3-4

Týden 7. – 5.4. – J. S. Mill, Utilitarismus, kap. 5

Týden 8. – 12.4. – Michael Smith, What Is The Moral Problem, kap. I.

Týden 9. – 19.4. - G. E. Moore, Principia Ethica, kap. I. The Subject-Matter of Ethics

Týden 10. – 26.4. - J. Ayer, Language, Truth and Logic, kap. 6 Critique of Ethics and Theology

Týden 11. – 3.5. - J. L. Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong, Part I: The Status of Ethics

Týden 12. – 10.5. - rezerva

Týden 13. – 17.5. – rektorský den      

Sylabus přednášek k Úvodu do etiky, LS 2017  

Týden 1. – 22.2. – dokončení Kant

·         Allison, H. E. (1990): "The deduction in Groundwork III" v Kant's Theory of Freedom, CUP, s. 214-229.

·         Ameriks, K. (2003 [2001]): "Kant's Groundwork III Argument Reconsidered" v Interpreting Kant's Critiques, s. 226-48.

·         Korsgaard, Ch. M. (1996): "Morlity as freedom" v Creating the Kingdom of Ends, s. 159-187.  

Týden 2. – 1.3. – Kantem inspirované etiky dnes

·         John Rawls, 1971, A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press. Rev. ed., 1999.

·         Christine M. Korsgaard, 1996, The Sources of Normativity, O. O'Neill (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.

·         Stephen Darwall, 2006, The Second Person Standpoint: Morality, Respect, and Accountability, Cambridge, MA: Harvard University Press.  

Týden 3. – 8.3. – Jeremy Bentham

·         Bentham, Jeremy (1780/9). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation

·         Schofield, Philip (2006). Utility and Democracy: the Political Thought of Jeremy Bentham, Oxford: Oxford University Press.  

Týden 4. – 15.3. – John Stuart Mill - úvod

·         Mill, John Stuart (1859). On Liberty

·         Mill, John Stuart (1861). Utilitarianism

·         Crisp, Roger (1997). Mill on Utilitarianism, London: Routledge.

·         Skorupski, John (1989). John Stuart Mill, London: Routledge & Kegan Paul.  

Týden 5. – 22.3. – John Stuart Mill - utilitarismus

·         Sen, A., and Williams, B., eds. 1982. Utilitarianism and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press.

·         Smart,  J.J.C. and Williams, B. 1973. Utilitarianism: For and Against. Cambridge: Cambridge University Press.  

Týden 6. – 29.3. – utilitarismus dnes (P. Singer a další)

·         Peter Singer, Practical Ethics

Týden 7. – 5.4. – odpověď etiky ctností (aristotelismus dnes)

·         Annas, J., Intelligent Virtue, Oxford University Press, Oxford 2011.

·         Foot, P., Virtue and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Oxford University Press, New York 1978.

·         Foot, P., Natural Goodness, Oxford University Press, Oxford 2001.

·         MacIntyre, A., Ztráta ctnosti, přel. P. Sadílková, D. Hoffman, OIKOYMENH, Praha 2004.  

Týden 8. – 12.4. – úvod do metaetiky

·         Shaffer-Landau, Russ and Terence Cuneo (eds.), 2007, Foundations of Ethics, Blackwell Publishing.

·         Smith, Michael, 1994. The Moral Problem, Oxford: Blackwell.

·         Mackie, J. L., 1977. Ethics: Inventing Right and Wrong, London: Penguin Books.  

Týden 9. – 19.4. – A. J. Ayer (expresivismus)

·         J. Ayer, Language, Truth, and Logic (1936), kap. 6 „Critique of Ethics and Theology“, str. 104-126.

·         Michael Smith, The Moral Problem, kap. 2.

·         Geoffrey Sayre-McCord, „Logical Postivism and the Demise of ‚Moral Sense‘“ v N. Rescher (vyd.) The Heritage of Logical Positivism (1985), str. 83-92.  

Týden 10. – 26.4. – J. McDowell a S. Blackburn (hodnoty jako sekundární vlastnosti)

·         Blackburn, Simon, 1993. Essays in Quasi-Realism, Oxford: Oxford University Press.

·         McDowell, John, 1987. Projection and Truth in Ethics, Kansas: Lindley Lecture.  

Týden 11. – 3.5. – D. Gauthier a T. Scanlon (konstruktivismus)

·         Gauthier, David, 1986. Morals by Agreement, Oxford: Clarendon Press.

·         Scanlon, Thomas, 1998. What We Owe to Each Other, Cambridge, MA: Harvard University Press.  

Týden 12. – 10.5. – realismus hodnot

·         Sayre-McCord, Geoffrey, 1988. Essays on Moral Realism, Ithaca: Cornell University Press.

·         Shafer-Landau, Russ, 2003. Moral Realism: A Defense, Oxford: Oxford University Press.  

Týden 13. – 17.5. – rektorský den            

Struktura zimního semestru - sylabus:

Texty pod titulkem jsou doporučeny k vlastnímu studiu a přípravě na přednášku. Pro seminární texty, srov. samostatný sylabus semináře níže.

Týden 1. (12.10.) - Morálka a amoralismus

·         Platón, Ústava I

Týden 2. (19.10.) - David Hume a povaha morálky

·         David Hume, A Treatise of Human Nature 3.3.1.1-12; příp. esej "The Sceptic".

Týden 3. (26.10) - Aristotelův náčrt morálky

·         Aristotelés, Etika Níkomachova I.1, 5-6

Týden 4. (2.11.) - Aristotelés o ctnosti

·         Aristotelés, Etika Níkomachova, II.3-6

Týden 5. (9.11.) - Aristotelés o nejlepším životě

·         Aristotelés, Etika Níkomachova, X.6-7

Týden 6. (16.11.) – Etika ctností dnes I.

·         P. Foot, „Virtues and Vices‟, v: Virtues and Vices; repr.  R.  Crisp & M. Slote (ed.), Virtue  Ethics (OUP, 1997).

Týden 7. (23.11) – Etika ctností dnes II.

·         A. MacIntyre, Ztráta ctnosti, kap. 14., „Podstata ctností“.

Týden 8. (30.11.) - David Huma a reakce Immanuela Kanta

·         Základy metafyziky mravů I.

Týden 9. (7.12.) - Immanuel Kant

·         Základy metafyziky mravů II.

Týden 10. (14.12.) - Immanuel Kant

·         Základy metafyziky mravů III.

Týden 11. (21.12.) - Kantovská etika "dnes"

·         J. Rawls, Teorie spravedlnosti, (rev. ed.) I, 1-4

Týden 12. (4.1.) - Kantovská etika "dnes"

·         Christine M. Korsgaard. 1996. The Sources of Normativity. Cambridge University Press, kap. 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3-4, 3.3.1-3, 3.4.4-5, 3.4.7-9.

·         Stephan Darwall. 2004. "Respect and the Second-Person Standpoint." Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 78: 43-59.  

Sylabus semináře k Úvodu do etiky (ZS 2016/2017)

Prosím, přečtěte si níže zmíněné knihy (Etika Níkomachova, Základy metafyziky mravů a v letním semestru Utilitarismus) celé, ačkoli se na semináři budeme věnovat třeba jen vybraným částem.  

Týden 1. (12.10.) – úvod, rozdělení prezentací, pár vět k Ústavě I

Týden 2. (19.10.) – Aristotelés, Etika Níkomachova I.1-3

Týden 3. (26.10) - Aristotelés, Etika Níkomachova I.5

Týden 4. (2.11.) - Aristotelés, Etika Níkomachova I.6

Týden 5. (9.11.) - Aristotelés, Etika Níkomachova, II.1-3

Týden 6. (16.11.) – Aristotelés, Etika Níkomachova, II.4-6

Týden 7. (23.11) – Aristotelés, Etika Níkomachova, X.6-7

Týden 8. (30.11.) - Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Předmluva, Část I, ods. 1-7

Týden 9. (7.12.) - Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část I., ods. 8-22 (konec)

Týden 10. (14.12.) – Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část II., ods. 1-15

Týd

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do etiky

Začneme obecnou úvahou o povaze morálky a etického zkoumání. Dále představím tři základní "rodiny" etických teorií. Velmi povrchní a počáteční rozbor jednání může vést k základnímu rozkladu každého činu na jednajícího, jednání per se a důsledky jednání. Teorie patřící mezi konsekvencialistické, např. utilitarismus, zakládají hodnocení na důsledcích jednání a jako dobré hodnotí takové jednání, které v důsledku maximalizuje množství předem dané hodnoty. Deontologické teorie (např. Immanuel Kant a jeho dědicové) se soustředí na jednání a jeho principy. Jejich základní otázkou je, zda tato jednání či jejich principy odpovídají správným pravidlům a povinnostem. Fundamentem pro rodinu etických teorií, které označujeme jako etika ctností, je sám jednající - a začneme právě výkladem Aristotela. Každou "rodinu" představím v její historické podobě a následně ukážu i její moderní, současné varianty.

Druhou část letního semestru strávíme nad metaetikou. Vztah etiky a metaetiky je podle mne analogický ke vztahu Aristotelovy fyziky a metafyziky: metaetika zkoumá předpoklady a (první) principy, na kterých se etika zakládá, ale které již sama nemusí reflektovat. (Viz dobrý přehled v Smith, M., The Moral Problem, Blackwell, Oxford 2004.) Budeme se tedy ptát, co je hodnota, jak se konstituuje, jak o hodnotách a hodnotných věcech mluvíme ...

ATESTACE

Předmět je dvousemestrální a je atestován dvěma zápočty. Každý semestr je tedy ukončen jedním zápočtem - avšak pozor (!) kredity se počítají až po splnění obou zápočtů.

Podmínky atestace: 1) prezentace na semináři v zimním semestru; 2) interpretace dvou pasáží z literatury čtená na semináři či podkladů k přednášce (viz sylabus, nesmí se krýt s prezentovanou pasáží); interpretace v délce cca 1 n.s. musí obsahovat vystižení hlavní myšlenky textu a výklad argumentace, případně krátkou reflexi problémů obsažených v textu; literatura: Aristotelés, Etika Níkomachova (dle dělení na semináři); Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů (dle dělení na semináři) a John Stuart Mill, Utilitarismus (kde platí, že jedna kapitola = jedna pasáž k anotaci); 3) prezentace na semináři v letním semestru; 4) závěrečná zápočtová práce, cca 2 000 slov (podrobnosti probereme během semestru), prosím předem konzultovat téma práce.

Termíny (samozřejmě lze plnit dříve, což se ostatně doporučuje, toto jsou tzv. "deadliny"): 14.12. - odevzdání první interpretace 11.1. - odevzdání druhé interpretace

Termín odevzdání závěrečné zápočtové práce dohodneme individuálně beěhem konzultace tématu práce.