Charles Explorer logo
🇬🇧

The Hermeneutics of the Subject

Class at Faculty of Arts |
AFS100616

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Hermeneutika a "subjekt" - Schleiermacher MR

2. Hermeneutika a život - Dilthey, MR• četba: Zážitek a poezie. Goethe a básnická fantazie (referát: Václav Dostál)

3. Raný Heidegger, MR• četba: Heidegger, Bytí a čas, §§ 4 a 9 (Jan Novotný, Zdeněk Samec)

4. Člověk jako jsoucno, které si rozumí (Heidegger), JČ• četba: Heidegger, Bytí a čas, §§ 31 a 32 (referát: Barbora Kučerová, Tomáš Troch)

5. Předsudky a rozumění (Gadamer), JČ• četba: Gadamer, Pravda a metoda I (referát: Josefína Formanová, Žáčková Kristýna)o Heideggerovo odhalení před-struktury rozumění, str. 236-240o Předsudky jako podmínky rozumění, str. 245-252

6. Hermeneutický pojem zkušenosti: otázky etiky a politické filosofie (Gadamer, Taylor), JČ• četba: Gadamer, Pravda a metoda I (referát:  Daniela Richterová, Michaela Stará)o Hermeneutické pojetí zkušenosti, str. 301-314o Logika otázky a odpovědi, str. 320-327

7. Námitky proti hermeneutické filosofii (Derrida, Habermas, Betti), JČ• četba: Derrida, Three Questions to Hans-Georg Gadamer, in: Michelfelder, Palmer (vyd.), Dialogue and Deconstruction. The Gadamer Derrida Encounter, SUNY 1989, str. 52-54.• dále: Gadamer, Text a interpretace, Reflexe 21; případně další texty ze sborníku Michelfelder a spol. (německy: Forget, Text und Interpretation)• česky: P. Lauret, Derrida a Gadamer - jaký dialog lze vést mezi hermeneutikou a dekonstrukcí? (in: Vliv díla J. Derridy na současné myšlení, Praha

2007) - referát Petra Berková

8. "Smrt subjektu", JČ• četba: Foucault: Řád diskursu; Co je autor?. In: Diskurs, autor, genealogie. Praha, Svoboda 1994 (referát: Vladimír Doležal)

9. Subjekt podstatný ve svém mizení (Adorno), MR• četba: Adorno, Minima moralia, Věnování a §§ 152 a 153 (str. 17-20 a 241-244)

10. Subjekt jako "nitro" (Patočka), MR• četba: Patočka, Nepředmětné a zpředmětnělé nitro (referát: Tomáš Jánoška)

11. Subjekt v pohybu mezi druhými (Patočka), MR• četba: Patočka, Přirozený svět a fenomenologie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz, který volně navazuje na "Subjekt po Kantovi", seznámí posluchače se základními myšlenkami představitelů hermeneutického myšlení počínaje zakladatelem moderní hermeneutiky Schleirmacherem, přes Heideggerovo nové položení otázky po časovosti a historičnosti "pobytu" až po "klasika" hermeneutiky 20. století Gadamera. Po představení hermeneutických koncepcí, resp. koncepcí "subjektu" u těchto autorů, přejdeme k pojetím, v nichž je subjekt dekonstruován, v nichž je ohlašována jeho smrt či nadbytečnost, a nakonec se zaměříme na Patočkův přístup k tématu "subjekt" v rámci koncepce pohybu existence. Kurz bude mít formu historicko-systematických přednášek doplňovaných seminární četbou, v níž co největší možnou měrou využijeme literaturu předepsanou ke zkoušce z 19. a 20. století.

Materiály ke kurzu jsou průběžně aktualizovány zde: http://dl1.cuni.cz/course/enrol.php?id=3093