Charles Explorer logo
🇬🇧

Augustin: Philosophical Corresponence

Class at Faculty of Arts |
AFS100618

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Augustin o fantazii a paměti

Lenka Karfíková

ZS 2013/14 úterý 19,10-20,40

(FF, Nám. J. Palacha, 2. patro, místnost 225)

Latinská četba Augustinova raného listu platonizujícímu příteli Nebridiovi o fantazii a paměti (Ep. 7) a výběru dalších filosofických témat z této korespondence (Ep. 3-14: ideje jednotlivin, blaženost, trojiční ontologie). Kurs předpokládá znalost latiny, studenti ÚFaR si jej mohou zapsat jako latinskou četbu, jako výběrový kurs nebo po dohodě jako kurs magisterský; studenti ETF si jej mohou zapsat jako proseminář z filosofie nebo jako výběrový kurs.

Edice: Augustinus, Epistulae, I, vyd. A. Goldbacher, CSEL 34, Wien 1895, str. 4-35.

Pasáže čtené v semináři:

Ep. 6,1 (str. 12,6-13,3): Nebridiova otázka o paměti a fantazii

Ep. 7 (str. 13-18): Augustinova odpověď týkající se fantazie, paměti, anamnése

Ep. 14,4 (str. 34-35): ideje jednotlivin

Ep. 9,1 (str. 20): přítomnost duší v intelektu

Ep. 3,2-4 (str. 6-8): blaženost, krása, inteligibilní číslo

Ep. 11,3 (str. 26-27): trojiční ontologie

Ep. 13,2-4 (str. 30-31): smyslové a inteligibilní tělo

Literatura:

• Augustin, Lettres 1-30, traductions, introductions et notes de Serge Lancel et collaborateurs; introductions et notes des lettres 1-14 par E. Bermon, Paris 2011 (Bibliothèque Augustinienne 40A).

• Bermon, E., Un échange entre Augustin et Nebridius sur la phantasia (Lettre 6-7), in: Archives de Philosophie, 72, 2009, str. 199-223.

• Chiaradonna, R., Plotin, la mémoire et la connaissance des intelligibles, in: Philosophie antique, 9, 2009, str. 5-33.

• Cillerai, B., La memoria come capacitas Dei secondo Agostino: unità e complessità, Pisa 2008.

• Folliet, G., La correspondance entre Augustin et Nébridius, in: G. Reale e.a. (vyd.), L´opera letteraria di Agostino tra Cassiciacum e Milano. Agostino nelle terre di Ambrogio, Palermo 1987, str. 191-215.

• Gilson, E., Introduction à l’étude de saint Augustin, Paris 1929.

• Gonzague, M. de, Un correspondent de Saint Augustin: Nebridius, in: Augustinus Magister, I, str. 93-99.

• Karfíková, L., Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Praha 2010.

• O’Daly, G., Augustine’s philosophy of mind, London 1987.

• O’Daly, G., Platonism Pagan and Christian: Studies in Plotinus and Augustine, Aldershot 2001.

• O’Connell, R. J., Saint Augustine’s Early Theory of Man, A. D. 386-391, Cambridge (Mass.) 1968.

• Roy, O. du, L’intelligence de la foi en la Trinité selon saint Augustin. Genèse de sa théologie trinitaire jusqu’en 391, Paris 1966.

• Svoboda, K., L’Esthétique de saint Augustin et ses sources, Brno 1933 (= Estetika svatého Augustina a její zdroje, přel. P. Osolsobě, Praha 2000).

Atest

Zápočet lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři nebo písemné práce v rozsahu cca 7 stran, zkoušku na základě písemné práce v rozsahu cca 14 stran. Zápočet z latinské četby lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři.