Charles Explorer logo
🇬🇧

How to catch a crested lark (Plato's Euthydemus)

Class at Faculty of Arts |
AFS100625

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

4.10.                (1) 271a-275c            Rámcový rozhovor I 11.10.              (2) 275c-278e            Eristika I         Vojtěch Čejka, Josefina Formanová 18.10.              (3) 278e-280e            Filosofie Ia     Josef Holeček, František Špinka 25.10.              (4) 281a-282e            Filosofie Ib     David Rozen,Lenka Voláková 1.11.                (5) 283a-285d            Eristika IIa      Šimon Koukal, Mirka Dřínková 8.11.                (6) 285d-288c            Eristika IIb     Ondřej Doležal, Vit Hrouda 15.11. -- (sezení se nekoná vzhledem k mezinárodní platónské konferenci v Praze) 22.11.              (7) 288c-290a             Filosofie IIa   Jan Vlach,Zuzana Prokopová, Daniela Richterová 29.11.              (8) 290a-291d            Filosofie IIb   Tomáš Kyjanka, Štěpán Weinzettel 6.12.                (9) 291d-292e            Filosofie IIc    Mikuláš Minář, Jindřich Cink 13.12.              (10) 293a-297d          Eristika IIIa    Viktorie Vítů, Tereza Pavelcová 20.12.              (11) 297d-300d           Eristika IIIb    Filip Rut, Ludmila Šolcová 3.1.                  (12) 300d-304c          Eristika IIIc    Andrej Kos, Sára Herrmannová 10.1.                (13) 304c-307c          Rámcový rozhovor II  Kateřina Kubelková, Běla Sýkorová

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Chocholouš obecný (Galerida cristata) je drobný skřivanovitý pták, o málo větší než vrabec. Jeho typickým znakem je špičatá chocholka, která mu dala jméno, ale také zvláštní způsob pohybu. Chocholouš totiž po zemi neposkakuje, ale drobnými krůčky velmi rychle běhá. Zřejmě právě tento jeho pohyb má symbolizovat specifický způsob, jímž Sókratovi s Kleiniou a Kritónem v dialogu Euthydémos uniká moudrost. Zajímavé také je, že tento pták, kterého Sókratés používá jako obraz moudrosti, byl dříve dosti hojný, nyní však v našich krajích téměř vyhynul. (obrazová příloha viz http://eidola.smugmug.com/Euthydemus/Chocholouš/32112813_9hJQgJ)

Kurs "Jak se chytá chocholouš" je věnován četbě a interpretaci Platónova dialogu Euthydémos. Jeho cílem je seznámit se hlouběji se způsobem Platónova myšlení a osvojit si základní dovednosti interpretační práce.

Platón chce v dialogu Euthydémos ukázat, že máme toužit po moudrosti a pečovat o ni. Především však chce své čtenáře vyzvat ke zkoumání, proč je filosofie jako péče o moudrost žádoucí a jakým způsobem můžeme o ni pečovat. Činí tak ale povýtce negativně a aporeticky. Zřejmé je, že pravou podobu filosofie je zapotřebí vybojovat v zápase s jejími karikaturami a dalšími rozvrhy, které se sice filosofii podobají, v zásadních ohledech se však od ní liší. V popředí stojí vymezení filosofie vůči eristice. Za neméně důležité považuje Platón vymezení filosofie vůči politicky a výchovně orientované filosofii isokratovského typu, která se vědomě straní pokusů o hlubší spekulativní zakotvení. Filosofie však musí zápasit, jak je vidět na Sókratově příteli Kritónovi, i s nepochopením a váhavostí ve vlastních řadách a mezi těmi, kdo jsou jí nejblíže.

Hlavní pozornost se v rámci kursu zaměří na dva Sókratovy protreptické rozhovory s mladým Kleiniou, které jsou páteří celého dialogu. V prvním z nich Sókratés ukazuje, že je zapotřebí pěstovat moudrost, filosofovat. Ve druhém se mu však nepodaří nalézt, co tato moudrost je. Oba tyto rozhovory jsou přitom Sókratem představeny jako ukázka toho, jak je zapotřebí vést mladého člověka k filosofii. Zdá se tedy, že jejich závěrečná aporie není nezamýšleným nedopatřením, ale že k filosofii podstatným způsobem patří. Co lze z této aporie pro pochopení (nejen) Platónovy filosofie, vyčíst?

-----------

Kurs je jednosemestrální, v letním semestru na něj bude navazovat kurs Václava Němce věnovaný Platónově Obraně Sókrata. Kurs si lze zapsat jako součást předmětu "Antická filosofie I", nebo jako volitelný předmět.