Charles Explorer logo
🇬🇧

Truth and Language

Class at Faculty of Arts |
AFS100627

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrální kurz "Pravda a řeč" se zaměří na významné teorie pravdy, jež byly formulovány ve filosofii 19. a 20. století. Kromě základního přehledu těchto pojetí pravdy (korespondenční, koherenční, sémantické, redundanční, pragmatické) budeme průběžně sledovat otázku, jakou představu o řeči tato pojetí předpokládají.

Kurz je vypsán jako první semestr povinně volitelného předmětu "Filosofie 19. a 20. století". Proto vyzdvihneme různost filosofických přístupů, s nimiž se v tomto období setkáváme. Budeme zkoumat pojetí pravdy nejen v analytické filosofii a fenomenologii, ale i u takových autorů, jako je F. Nietzsche či M. Foucault. Přednáška nabídne uvedení do problematiky a vyloží nezbytný filosofický kontext, tj. především základní pojmová rozlišení. V semináři se zaměříme na práci s texty.

Veškeré materiály ke kurzu budou postupně vyvěšovány zde: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3321