Charles Explorer logo
🇬🇧

Individual and Society

Class at Faculty of Arts |
AFS100631

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáškový cyklus představí koncepce významných myslitelů 19. a 20. století týkající se jedince a jeho vztahu k celku, zejména k celku společnosti. Výklad bude rozdělen do tří hlavních tematických bloků: (1) Rozkládání křesťanství a metafyziky (Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Marx), (2) Fenomenologické přístupy (Heidegger, Lévinas, Arendtová, Patočka), (3) Kritické teorie (Adorno, Foucault, Bourdieu, Bhabha).