Charles Explorer logo
🇬🇧

Individual and Society

Class at Faculty of Arts |
AFS100632

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program seminární četby:  

L. Feuerbach, Zásady filosofie budoucnosti, §50-65

S. Kierkegaard, Nemoc k smrti, s. 136-152

F. Nietzsche, Antikrist, §29-43

K. Marx, Odcizená práce

M. Heidegger, Bytí a čas, §12, §27

E. Lévinas, Totalita a nekonečno, s. 175-180, 188-192

H. Arendtová, Vita activa, s. 224-244

J. Patočka, Přirozený svět a fenomenologie, s. 224-233

Th. W. Adorno, Minima Moralia, "Věnování" a §§152 a 153 (s. 17-20 a 241-244)

M. Foucault, Subjekt a moc, in: týž, Myšlení vnějšku

P. Bourdieu, Teorie jednání, s. 7-21

H. Bhabha, Místa kultury, s. 239-244, s. 84-91

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář navazující na přednášku Jedinec a společnost. V rámci seminární četby budeme analyzovat relevantní texty myslitelů, jimž byla věnována přednáška; maximální měrou při tom využijeme literaturu předepsanou ke zkoušce z 19. a 20. století, resp. povinně-volitelné texty k bakalářské zkoušce.

Seminář je součástí povinně volitelného kurzu "Filosofie 19. a 20. stol. I" spolu s přednáškou Jedinec a společnost AFS100631, kterou je nutné si také zapsat do SIS spolu se seminářem.