Charles Explorer logo
🇬🇧

Aristotle, On the Soul

Class at Faculty of Arts |
AFS100634

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem semináře je rekonstrukce Aristotelova pojetí duše a jejích základních mohutností od vyživování přes vnímání až po činnost rozumu. Zvláštní důraz bude kladen na Aristotelovo pojetí života jako aktivity a jeho souvislost s hylomorfismem, vyjádřeným již v samotné definici duše (skrze chápání duše jako formy těla se dostaneme i k řadě motivů Aristotelovy metafyziky).

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a jako takový nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Spolu se seminářem je třeba zapst do SIS přednášku Antická filosofie AFS100609.