Charles Explorer logo
🇬🇧

Plato's Apology

Class at Faculty of Arts |
AFS100635

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář je součástí povinně volitelného kurzu Antická filosofie I spolu s přednáškou Antická filosofie AFS100609, kterou je nutné si také zapsat do SIS spolu se seminářem. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je věnován četbě a interpretaci Platónovy Obrany Sókrata. Ačkoli tento spis činí tématem historickou událost: odsouzení Sókrata athénským dikastériem k smrti a jeho obsahem jsou především Sókratovy obhajovací řeči před soudem, nejde v něm primárně o dokumentární záznam zmíněné události, ale Platón v něm chce především posmrtně obhájit Sókrata před athénskou veřejností. Přitom představuje, kdo podle něj Sókratés vlastně byl a v čem spočívalo jeho působení, a zároveň na příkladu Sókrata ukazuje, co je vůbec filosofie a vybízí k jejímu pěstování. Četba Obrany nám tedy umožní seznámit se nejenom s obrazem Sókrata, jak jej podává Platón, ale rovněž se sókratovsko-platónským pojetím filosofie, jak bylo paradigmaticky formulováno právě v tomto spisu. Obraz Sókrata a jeho působení, jak jej načrtává Platón v Obraně, bude příležitostně konfrontován s dalšími Platónovými ranými dialogy.

Předmětem detailní interpretace bude především Sókratova první řeč (Apol. 17a1-35d8). Text bude čten v českém překladu s přihlédnutím k řeckému originálu.

Kurs je jednosemestrální, navazuje na kurs Štěpána Špinky věnovaný Platónovu dialogu Euthydémos ze zimního semestru. Kurs si lze zapsat jako součást předmětu "Antická filosofie I", nebo jako volitelný předmět.