Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to ethics

Class at Faculty of Arts |
AFS100638

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplní semináře bude četba následujících textů (k dispozici v PDF):

Hannah Arendtová, "Rozpad národního státu a konec práv člověka", in: Původ totalitarismu, Praha 1996, s. 380-425.

Max Weber, Politika jako povolání

Carl Schmitt, Pojem politična, Brno - Praha 2007.

Isaiah Berlin, "Dva pojmy svobody"

Hannah Arendtová, "Co je autorita" in: Mezi minulostí a budoucností.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V přednášce zkombinuji systematický a historický přístup k úvodu do politické filosofie. Velmi krátce zmíním Platóna a Aristotela, kterým jsou věnovány samostatné kurzy z antické filosofie a zaměřím se na klasicky moderní politické filosofie (Machiavelli, Hobbes, Lock, Rousseaua, Mill, Marx, Arendtová či Rawls). Zároveň se však pokusím připomenout důležitost a zajímavost dalších myslitelů, kteří nejsou běžnou součástí úvodních kurzů (Milton, Hume či Constant).

Témata přednášek v zimním a letním semestru: politika a politická filosofie, společnost a její funkce, stát a závazek vůči státu (existuje-li), demokracie, vláda zákona, spravedlnost, rovnost, svoboda, moc.

Atestace:

• účast na semináři

• prezentace na semináři

• písemná práce 2000 slov