Charles Explorer logo
🇬🇧

Being and Good

Class at Faculty of Arts |
AFS100643

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Platónovy dialogy, na které se postupně zaměříme v zimním semestru:  

Euthydémos

Apologie

Faidón

Symposion

Ústava

Parmenidés

Theaitétos

Sofistés

Timaios

Filébos

Faidros

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášky budou věnovány výkladu Platónovy a Aristotelovy filosofie. Hlavní pozornost bude zaměřena na vztah etiky a ontologie těchto dvou myslitelů.

V omezené míře se budeme věnovat dalším rozměrům Platónovy a Aristotelovy filosofie, okrajově též etickým a ontologickým rozvrhům některých dalších antických filosofů.