Charles Explorer logo
🇬🇧

Felicity of Mortal Beings (The Nicomachean Ethics)

Class at Faculty of Arts |
AFS100644

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zímní semestr bude věnován I-III knize Etiky Nikomachovy, letní poté knihám VI a X.

Normal 0 21 false false false

CS

X-NONE

X-NONE rozdělení seminářů na ZS 2014/2015     3.10.      EN I,1-3 (1) 10.10.    EN I,4-6 (2-4) 7.10.    EN I,7 (5-7 24. 10.   EN I,8-10 (8-11a)   31.10.    EN I,11-13 (11b-13)     14.11.    EN II,1-2 (1-2a)   21.11.    EN II,4-5 (3-4)   28.11.    EN II,6-7 (5-7)     5.12.      EN II,8-9 (8-9)     12.12.    EN III,1 (1-3)   19.12.    EN III,2-3 (4-5)   9.1.        EN III,4-5 (6-8)             800x600

Blaženost smrtelných bytostí

(literatura)      

Texty:  

Aristoteles: Ethica Nicomachea (ed. I. Bywater), Oxford Classical Texts, Oxford 1894

Aristoteles: Ethica eudemia (ed. R.Walzer), Oxford Classical Texts, Oxford 1991

Aristoteles (?): Magna Moralia (ed. F. Susemihl), Teubner, Lipsko 1883    

Překlady, průběžné komentáře:  

Pracovat budeme především s pracovními překlady Jaroslava Rytíře a Matyáše Havrdy (u knih, kde již jsou k dispozici), které budou vyvěšeny v SIS, Moodle i na Dropboxu.  

A. Kříž: Aristotelés, Etika Níkomachova, Praha 1996  

Aspasius: On Aristotle Nicomachean Ethics, London 2006  

R. A.Gauthier, J. Y. Jolif: L’Ethique à Nicomaque. Louvain-Paris 1970  

Reeve, C.D.C.: Aristotle : Nicomachean Ethics, Indianopolis/Cambridge 2014

T. Irwin: Aristotle, Nicomachean Ethics, Indianopolis 1985

Ch. Rowe, S. Broadie: Aristotle, Nicomachean Ethics, Oxford 2002

H. H. Joachim: The Nicomachean Ethics, Oxford 1951

W. D. Ross: Nicomachean Ethics, in: J Barnes (ed.): The Complete Works of Aristotle, Princeton 1984  

O. Gigon: Aristoteles, Nikomachische Ethik, München 1972

F. Dirlmeier: Aristoteles, Nikomachische Ethik, Berlin 1956  

Úvody, interprtace, sborníky  

U. Wolf: Aristoteles‘ Nikomachische Ethik, Darmstadt 2002

D. Bostock: Aristotle’s Ethics, Oxford 2000

S. Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford 1991

R. Kraut: Aristotle on the Human Good, New Jersey 1989

A. Kenny: Aristotle on the Perfect Life, Oxford 1992

Reeve, C.D.C.: Practices of Reason, Oxford 1992

G. Richardson-Lear: Happy Lives and the Highest Good: An Essay on Aristotle's Nicomachean Ethics, Princeton 2004

Rorty, A. O. (ed.). Essays on Aristotle's Ethics, Berkeley 1980

<p class="MsoNormal" styl

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude věnován četbě a interpretaci vybraných knihy Aristotelovy Etiky Nikomachovy (I-II; III,1-8; VI; X). Interpretace se soustředí na otázky související s Aristotelovým pojetím štěstí či blaženosti (eudaimonia) a na vztah takto pojaté blaženosti k mravním a rozumovým ctnostem, ke slasti, náhodě a "vnějším dobrům": Proč Aristotelés činí blaženost hlavním tématem své etiky a v čem podle něho blaženost spočívá? Jakou roli v dosažení blaženosti hrají ctnosti a slast a co vůbec podle Aristotela ctnosti a slast jsou? A nezávisí nakonec štěstí více na náhodě či přízni osudu než na čemkoli jiném?

Při výkladu budeme sledovat vztah těchto etických otázek k dalším oblastem Aristotelovy filosofie, především k jeho metafyzice, psychologii a epistemologii. Výběrově se pak dotkneme srovnání Aristotelových etických zkoumání s etikami některých dalších antických autorů a škol.

Seminář si lze zapsat jako součást předmětu "Antická filosofie I", nebo jako volitelný předmět.

Atestace se udělují za úspěšné převzetí patronátu nad některou z pasáží textu.