Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100645

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem semináře je seznámení se základními podobami helénistické filosofie včetně její návaznosti na presokratické myslitele i autory klasického období (zejména Platóna a Aristotela). První semestr bude věnován četbě Epikúrova Listu Hérodotovi, s důrazem na základy epikurejské fyziky a doplňujícím výkladem jejího významu pro etiku, která je deklarovanou korunou epikurejského systému. Druhý semestr bude věnován stoické filosofii na základě Ciceronova dialogu O přirozenosti bohů, jehož II. kniha představuje stoický pohled na účelné uspořádání světa. Také v tomto případě bude doplňující výklad zaměřen na propojení tohoto pohledu s etickým směřováním stoicismu. Závěr roku bude věnován tzv. pyrrhónské skepsi jako kritice filosofických systémů a jiné cestě k hledanému klidu duše.

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámení se základními podobami helénistické filosofie včetně její návaznosti na presokratické myslitele i autory klasického období (zejména Platóna a Aristotela).

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.