Charles Explorer logo
🇬🇧

Deconstruction of Evidence

Class at Faculty of Arts |
AFS100648

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

ANOTACE KURZU

Dekonstrukce svědectví

I.

Myšlení "krize" jako filosofický problém v historických i kulturních souvislostech. Znaky proměny či přechodu v Husserlově spisu o "krizi evropských věd". Traumatická časovost, Nachträglichkeit a problém identifikace. Od negativní dialektiky k nerealizovatelnému poslednímu horizontu "vykoupení" (Benjamin a Adorno). Etika namísto ontologie (Levinas a Derrida).

Autoři: Edmund Husserl, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas.

SEMINÁŘ

Allain Resnais, "Noc a mlha"

Paul Celan

Jacques Derrida, "Politika a poetika svědectví"

II.

Transformace filosofického diskursu jako odpovídání. Myšlení po holokaustu spíše než "postmoderna". Dialog Derrida-Levinas (dekonstrukce je spravedlnost). Proměna pojmů a objevení nových: écriture, différance, svědectví, asymetrický vztah k jinému, radikální interpretace "ideje v kantovském smyslu". Maurice Blanchot a jeho "fragmentární" psaní. Fenomén unikajícího v jeho unikání.

Autoři: Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, Maurice Blnachot, Giorgio Agamben, Dori Laub, Shoshana Felman, J.-F. Lyotard.

SEMINÁŘ

Jacques Derrida, "Síla a násilí"

Emmanuel Levinas: vybrané texty

Maurice Blanchot: vybrané texty.