Charles Explorer logo
🇬🇧

Theories of Relations in Second Scholasticism II

Class at Faculty of Arts |
AFS100649

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní předmětu je seminární četba a výklad textů B. Mastria (1602-1673) a J.

Poncia (1599/1603-1661) k teorii relací. Oba autoři jsou vrcholnými představiteli barokního scotismu a prezentují tudíž "silně realistickou" teorii vztahu, kontrastující s reduktivními koncepcemi typickými zejména pro jezuitské autory (Suárez, Hurtado de Mendoza, Arriaga).