Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100652

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem kursu není jen historický popis jednotlivých nauk řazených pod volnou rubriku "antická filosofie"; půjde především o intepretaci základních témat i způsobů argumentace, díky nimž si antická filosofie udržuje svou aktuálnost. Zjistíme, jak vzniklo rozlišení filosofie na fyziku, metafyziku a etiku, a proč je úvod do antické filosofie z nejen historických důvodů úvodem do filosofie jako takové.

V zimním semestru se od stručného výkladu presokratiků obrátíme k Platónovým dialogům, v semestru letním začneme Aristotelem, a to včetně způsobu, jímž kriticky navazuje na Platóna. Následně se budeme věnovat stoické škole, Epikúrovi a dvěma hlavním formám antické skepse (tedy skepsi pyrrhónské i akademické).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je výklad hlavních myslitelů a škol od presokratiků po helénistické období spolu s první částí období řecko-římského. Současně se zaměříme na původ základních filosofických pojmů.