Charles Explorer logo
🇬🇧

Plato´s Republic VI. - VII.

Class at Faculty of Arts |
AFS100653

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem semináře je podrobná rekonstrukce celkového argumentačního postupu v šesté a sedmé knize Platónovy Ústavy. Důraz bude zároveň kladen na systematičtější výklad základních motivů Platónovy etiky a metafyziky, které se v textu objevují.

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a jako takový nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Upřesnění postupu četby: začneme závěrem V. knihy, strany 474c-480a (filosofická povaha a její touha po pravdě; povaha předmětu filosofického vědění; první rozlišení mínění čili doxa a vědění čili epistémé. Šestou knihu pak budeme číst od strany 504a - a pokračovat až do konce VII. knihy (nástin "delší cesty" k pravdě; dobro a slunce, dělená úsečka, jeskyně; filosofická výchova a dialektika)  

Referáty z textu Ústavy VII během LS: 517b-521b - zamluveno 521c-524d - zamluveno 526c-530c - zamluveno 531d-534e - zamluveno

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je intepretace hlavních argumentačních postupů a pojmů středních knih Platónovy Ústavy, včetně tří velkých "obrazů" (slunce/dobro, dělená úsečka, jeskyně).

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Upřesnění postupu četby: začneme závěrem V. knihy, strany 474c-480a (filosofická povaha a její touha po pravdě; povaha předmětu filosofického vědění; první rozlišení mínění čili doxa a vědění čili epistémé. Šestou knihu pak budeme číst od strany 504a - a pokračovat až do konce VII. knihy (nástin "delší cesty" k pravdě; dobro a slunce, dělená úsečka, jeskyně; filosofická výchova a dialektika)

Referáty z textu Ústavy VII během LS: 517b-521b - zamluveno 521c-524d - zamluveno 526c-530c - zamluveno 531d-534e - zamluveno