Charles Explorer logo
🇬🇧

Concept of Mind from Descaetes to Hume

Class at Faculty of Arts |
AFS100657

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurs se koná v letním semestru znovu jako jednosemestrální kurs. Pojetí mysli od Descarta k Humovi

1. Tomáš Akvinský: Mysl v rámci hylemorfismu (Summa Theologica, I, qu.

75).

2. Descartes: Res cogitans a čistý intelekt (Med. II).

3. Descartes: Substanciální jednota a živočichové (Med. VI a Rozprava o metodě V).

4. Hobbes: Materialistická kritika Descarta (Třetí námitky a Leviathan, kap. 1-5,

34).

5. Spinoza: Mysl jako idea těla (Etika II, 1-14).

6. Malebranche: Źádná idea mysli (Recherche III.ii.7 a vysvětlení XI).

7. Locke: Kritika Descartova pojetí res cogitans (Esej II.i, II.xix.4, , IV.iii.6).

8. Locke: Mysl a osoba (Esej II.xxiii, II.xxvii).

9. Leibniz: Percepce a appercepce (MP §33, NE Předmluva, Mon. §§1-28).

10. Leibniz: Sebereflexe, vrozené ideje a věda (MP §§34-35, Mon. §§29-31).

11. Berkeley: Mysl jako princip aktivity (Principy §§25-28, §89, §§135-147).

12. Hume: Mysl bez jednoduchosti (Treatise I.iv.6).