Charles Explorer logo
🇬🇧

To Be Oneself: Finding, Inventing and Producing of Human Identity

Class at Faculty of Arts |
AFS100659

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Normal 0 21 false false false

CS

X-NONE

X-NONE

<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"

DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"

LatentStyleCount="371">

<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 1"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 6"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 7"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 8"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 9"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Normal Indent"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footnote text"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="annotation text"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="header"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footer"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index heading"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="table of figures"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="envelope address"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="envelope return"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footnote reference"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="annotation reference"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="line number"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="page number"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="endnote reference"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="endnote text"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="table of authorities"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="macro"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="toa heading"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Closing"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Signature"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text Indent"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Message Header"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Salutation"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Date"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text First Indent"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text First Indent 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Note Heading"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text 3"

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáškový cyklus věnovaný několika klíčovým filosofům 19. století (Nietzsche, Kierkegaard, Feuerbach, Marx) a jednomu filosofovi 20. století (Adorno) představí myšlenkové "systémy" těchto autorů za účelem podrobnějšího zkoumání toho, jak uvedení myslitelé pojímají lidskou identitu a v jakém smyslu a z jakých důvodů požadují po člověku, aby byl sám sebou.

V rámci semináře budou interpretovány vybrané texty tematizovaných filosofů. Co nejvyšší možnou měrou se pokusíme využít literaturu předepsanou ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století a k bakalářské zkoušce.