Charles Explorer logo
🇬🇧

Existence and Intersubjectivity

Class at Faculty of Arts |
AFS100661

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci kursu budou představeny dva stěžejní filosofické směry 20. století: tzv. "filosofie existence" (či "existencialismus") a filosofie dialogu. Zaměříme se na různé koncepty lidské existence či osoby a s nimi spojená pojetí odcizení a autenticity, jak byly formulovány hlavními představiteli těchto filosofických směrů.

Přitom nás bude zajímat především role, kterou v těchto pojetích hraje vztah k druhému či intersubjektivita. Tato témata budeme sledovat u následujících myslitelů: S.

Kierkegaarda, K. Jasperse, M.

Heideggera, G. Marcela, J.-P.

Sartra, M. Bubera, E.

Lévinase a F. Rosenzweiga.