Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Philosophy of Language

Class at Faculty of Arts |
AFS100662

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do filosofie jazyka

Kurs by měl studenta uvést do analyticé filosofie prostřednictvím jejích diskusí o jazyce. Přehledně představí nejvlivnější koncepce základních témat bez předpokladu předchozí znalosti předmětu. Podle možností se opře o

české příručky a dostupnou primární literaturu a pokusí se nesledovat specifickou linii na úkor ostatních. Bude postupovat systematicky po tématech, nikoli historicky. Zároveň by měl mít student možnost nahlédnout souvislost rozvoje debat v oblasti se změnami celkového pojetí jazyka a specifiky jednotlivých filosofický projektů klasických analytických filosofů. Četbu na semináři přizpůsobíme probíraným tématům a požadavkům studentů.