Charles Explorer logo
🇬🇧

Descartes - Replies to the Second Objections

Class at Faculty of Arts |
AFS100663

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Odpovědi na Druhé námitky k Meditacím patří ke klíčovým textům pro přesnější porozumění Descartovým komplikovaným postojům k otázkám povahy a vzájemného vztahu evidence, jistoty a vědění, statutu "prvního principu" Cogito (ergo) sum, či metodologie a norem myšlení uchopujícího a/nebo zachovávajícího pravdivost. Přestože je tedy hlavním cílem kursu kultivace schopnosti uplatnit elementární znalosti latiny při četbě filosofických textů, měli by účastníci kursu kromě vylepšení jazykových dovedností získat alespoň elementární povědomí o Descartově pozici v uvedených zásadních filosofických problémech.

Seminář bude mít formu četby textů v originálním latinském znění s důrazem na jazykovou stránku, ovšem s příležitostnými obsahovými komentáři. Texty k četbě budou k dispozici na moodle a v tištěné podobě na první hodině kursu.

Kurs začíná 26.11. a bude probíhat ve čyřhodinových blocích do konce zimního semestru.