Charles Explorer logo
🇬🇧

Thinking in concepts, between concepts and without concepts

Class at Faculty of Arts |
AFS100665

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Myšlení v pojmech, mezi pojmy a bez pojmu Kurz se zaměří na na filosofii za posledních 50 let a rovněž těm autorům, které tato doba pokládá za své současníky. Tématem bude

1) prostupnost hranice mezi moderním a postmoderním myšlením;

2) proměna filosofického diskursu a její motivace;

3) alternativní filosofické žánry, které jsou pro dané období charakteristické;

4) vztah k tradičním u chápání pojmu (Benjamin a Adorno: Denkbilder; Levinas a Blanchot: désastre; Deleuze: tvoření nových pojmů; Derrida: paleonymie a pojmy pod svým přeškrtnutím. Seminář ke kurzu Murmure v textech francouzské filosofie (Levinas, Blanchot, Foucault a další): význam slova, jeho kontexty, problém výrazu a vztahu filosofie k jazyku.