Charles Explorer logo
🇬🇧

To Be Oneself XX

Class at Faculty of Arts |
AFS100666

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáškový cyklus volně navazuje na kurz z minulého semestru, v němž bylo představeno několik myslitelů 19. století se zřetelem k tomu, jak pojímají lidskou identitu a v jakém smyslu a z jakých důvodů požadují po člověku, aby byl sám sebou. V tomto semestru se zaměříme na autory 20. století.

Nejprve budeme věnovat pozornost fenomenologické tradici s jejími koncepcemi autentické, svobodné či o duši pečující existence (Heidegger, Arendtová, Patočka). Poté se soustředíme na autory problematizující požadavek být sebou z psychoanalytické, resp. poststrukturalistické perspektivy (Freud, Foucault), abychom nakonec věnovali pozornost tradici postkoloniálních myslitelů (Fanon, Bhabha), u nichž se "bytí sebou" dostává do znepokojivých historických, sociálních a psychologických kontextů.