Charles Explorer logo
🇬🇧

Kant's Theory of Experience

Class at Faculty of Arts |
AFS100669

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kritika čistého rozumu je jednou z filosofických knih, které zavedly nové způsoby myšlení, a to jak obsahově, tak metodicky a argumentačně. Záměrem kurzu je studium nejdůležitějších argumentů v této Kantově epochální knize, jež budou postupně v průběhu kurzu čteny a analyzovány.

Literatura: 1. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (vydání v nakladatelství Meiner, Suhrkamp nebo Reclam). 2. I. Kant, Kritika čistého rozumu, Praha: Oikoumenh