Charles Explorer logo
🇬🇧

Hylomorphism between Thomism and Scotism

Class at Faculty of Arts |
AFS100670

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní kursu bude seminární četba (v latinském originále) a výklad vybraných textů Tomáše Akvinského, Dunse Scota, a pozdějších tomistů a scotistů k tématu hylemorfismu. Ačkoliv tomistické a scotistické chápání Aristotelovy nauky o látce a formě na první pohled odlišují pouhé drobnosti, ve skutečnosti se jedná o dvě radikálně odlišné filosofické koncepce.

Postihnout tuto hlubokou odlišnost bude cílem semináře.