Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Philosophy: Texts and Contexts

Class at Faculty of Arts |
AFS100673

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Texty a kontexty

Médiem filosofie je diskurs, médiem literatury fikce: jde o protiklad, anebo je možné hledat nějakou společnou půdu:

Pojem textu a jeho různé teorie zvláště v 60. letech 20. století. Vzájemné prostupování literatury a filosofie: francouzský nový román, literární a sémiotické teorie spjaté s časopisem Tel Quel, český strukturalismus a strukturalismem ovlivněná filosofie. Hermeneutika a interpretace dnes.

Hlavní autoři: Allain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute, Milan Jankovič, Jurij M. Lotman, Roland Barthes, Julia

Kristeva, Jacques Derrida, Dieter Mersch, Hans Ulrich Gumbrecht