Charles Explorer logo
🇬🇧

Plato Sophist

Class at Faculty of Arts |
AFS100676

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Platón: Sofistés

(Pravda nebytí)

Seminář bude věnován interpretaci Platónova dialogu Sofistés, především pak hlavních centrálních pasáží tohoto dialogu věnovaných otázkám bytí a nebytí, nepravdy, řeči, dialektiky a společenství nejvyšších rodů.