Charles Explorer logo
🇬🇧

Aristotle’s Introduction to Metaphysics: Metaphysics II-IV (and other texts)

Class at Faculty of Arts |
AFS100677

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsahem semináře je intepretace II.-IV. knihy Aristotelovy Metafyziky.Kniha druhá (α) vychází od otázky, je-li filosofie snadná či nikoli, a zkoumá její metodu i cíl; kniha třetí (Β) vytyčuje a rozebírá aporií čili základních ale obtížně řešitelných problémů, která určují půdorys celé metafyziky; kniha čtvrtá (Γ) stanoví vlastní předmět metafyziky a podrobně se zabývá slavnou "zásadou sporu". Cílem LETNÍHO SEMESTRU bude seznámení se základními podobami helénistické filosofie včetně její návaznosti na presokratické myslitele i autory klasického období (zejména Platóna a Aristotela – s využitím znalostí ze ZS). Zaměříme se na Epikúra a jeho List Hérodotovi, a to s důrazem na základy epikurejské fyziky a výkladem jejího významu pro etiku, dále na stoickou filosofii na základě Ciceronova dialogu O přirozenosti bohů, jehož II. kniha představuje stoický pohled na účelné uspořádání světa, a konečně na základní motivy antické skepse. Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz. Nabídka textů na referáty v LETNÍM semestru (helénistická filosofie): Stoická filosofie: (1) David Sedley, „Matter in Hellenistic Philosophy“ (2) Cicero, O přirozenosti bohů II, 5-14 = bohové a stupnice bytostí (3) David Sedley, „The Origins of Stoic God“ (4) Dirk Baltzly, „Stoic pantheism“ (5) Cicero O nejvyšším dobru a zlu III, v, 16 – ix, 31 = oikeiósis a nejvyšší dobro (6) Julia Annas, „Ethics in Stoic Philosophy“ (7) Cicero, O povinnostech I, 3-4, plus Díogenés Laertios VII, 85-89 plus Cicero, O povinnostech III, 6-8 = povinnosti, cíl jednání a otázka prospěchu (8) Díogenés Laertios VII, 101-110 = věci dobré dobré, zlé, nerozhodující (9) Díogenés Laertios VII, 49-51 plus Tad Brennan, Stoic Life. Emotions, Duties and Fate, s. 51-81 = představa, uchopující představa, mínění (10) Susanne Bobzien, „Early Stoic Determinism“ (11) Tad Brennan, „The Old Stoic Theory of Emotions“   Epikúros, List Hérodotovi (Diogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, kniha X): (12) §§ 46-52 (vjemy,

1. část) (13) §§ 56-59 (minima) (14) §§ 63-68 (duše) (15) §§ 75-76 plus Lucretius O povaze věcí V, 1030-1090 (jména, řeč) (16) §§ 78-83 etický cíl vědeckého poznání (17) Susanne Bobzien, “Moral responsibility and moral development in Epicurus’ philosophy” (18) Panos Dimas, “Our Death”

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem semináře je intepretace II.-IV. knihy Aristotelovy Metafyziky a vybraných pasáží z jiných Aristotelových textů. Spolu s výkladem hlavních argumentačních postupů nabízí seminář seznámení se základními filosofickými pojmy, jichž užívá i celá pozdější tradice.

Obsahem LETNÍHO SEMESTRU bude seznámení se základními podobami helénistické filosofie včetně její návaznosti na presokratické myslitele i autory klasického období (zejména Platóna a Aristotela - s využitím znalostí ze ZS).

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Viz též Sylabus níže (včetně referátů).